1. SATICI BİLGİLERİ

Unvan: ÖZ HAS BİNGÖL TURİZM A.Ş. .
Adres:Şehirlerarası otobüs terminali Bingöl/TÜRKİYE
Telefon: 4122343321
E-posta: rahman_211@hotmail.com
Vergi Dairesi ve Numarası: Bingöl Vergi Dairesi - 6620821440
Ticaret Sicil Numarası: 4532
Mersis Numarası:0198042840100018

2. ALICI BİLGİLERİ

Adı-Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Telefon:

E-posta:

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, HİZMET BİLGİLERİ

SATICI ve ALICI arasındaki sözleşme konusu hizmet, otobüs yolcu taşıma bileti olup; biletin, satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, koltuk numarası, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve ALICI’nın elektronik posta adresine de gönderilmektedir.

BİLET DETAYLARI

Tarih Saat Koltuk No Nereden Nereye Ödeme Şekli Toplam Tutar (KDV Dahil)

4. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak ALICI’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler, ancak ürün ya da hizmete ilişkin bedelin eksiksiz olarak ödenmesi şartıyla ve hizmetin gerçekleşmesine kadar geçerli olup; bu hizmetten sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

5. CAYMA HAKKI

5.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve içerdiği cayma hakkına dair hükümler, 2/2-h. maddesi uyarınca, işbu SÖZLEŞME’ye uygulanmamaktadır. SÖZLEŞME’ye uygulanan sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, ALICI, sözleşme konusu yolcu taşıma biletinden, sipariş aşamasında ve ALICI’ya gönderilmiş olan elektronik postada belirtilen hareket saatinden 24 (yirmi dört saat) öncesine kadar cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya şahsen, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, takip eden 30 (otuz) gün içinde bilet bedeli ALICI’ya iade edilir. ALICI tarafından SATICI’nın herhangi bir şubesinden basılı yolcu taşıma bileti alınmışsa, ALICI bu bilet ile ilgili cayma hakkını ancak yine SATICI‘nın şubesinden kimlik ve kredi kartı ile birlikte şahsen başvurarak kullanabilir.

5.2. Aracın hareket saatine 24 (yirmi dört) saatten daha az süre kalması durumunda bilet bedeli iadesi yapılmaz. Aracın hareket saatine 12 (on iki) saat kalıncaya kadar bilet ertelenebilir, bu durumda ALICI’ya SATICI tarafından açık bilet verilir, ALICI bu bileti 6 (altı) ay süre ile aynı güzergâhtaki uygun bir seferde seyahat etmek için kullanabilir. Aracın hareket saatine 12 (on iki) saatten daha az bir süre kalmışsa bilet cayma hakkı kullanılamaz, açık bilet verilmez alınmış olan bilet geçersiz sayılır. Açık tarihli biletlerde ücret iadesi kesinlikle yapılmaz. Kredi kartı ile alınan biletlerin iadeleri nakit olarak yapılmaz. Para iadesi; ilgili bankaya verilen talimat kanalıyla yapılır.

5.3. Biletin iptal edilebilir olduğu durumlarda, bilet bedeli, biletin iptal edilmesinden sonra 30 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, SATICI'nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün değildir. İade işlemleri sadece bilet satın alma işlemlerinde kullanılan karta yapılır. Ödemede kullanılan kartın son kullanma tarihinin geçmiş olması ya da iptal edilmiş olması durumunda; iade yapılacak hesap bilgileri, yazılı ve ıslak imzalı olarak SATICI’ya bildirilmelidir.

6. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

7. YETKİLİ MAHKEME

ALICI veya SATICI; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, görevli İlçe ve İl Tüketici Hakem Heyetleri her sene Resmi Gazete’de yayınlanan geçerli tutarlar dikkate alınmalıdır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.